Privacy beleid

Versie 01

 

Deze privacyverklaring is van toepassing op de website van www.fietsen-vergauwe.be , uitgebaat door

Danny Vergauwe met maatschappelijke zetel gevestigd te Leemweg 82, 9980 Sint-Laureins met ondernemingsnummer BE 0711378303

Danny Vergauwe draagt zorg voor uw privacy en handelt hierbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens (de privacywet) en de Europese regelgeving ter zake.

Danny Vergauwe kan uw persoonsgegevens over u verwerken doordat u gebruik maakt van de diensten van Danny Vergauwe en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website van Danny Vergauwe verstrekt.

Danny Vergauwe kan volgende gegevens verwerken :

*  uw naam en voornaam

*  uw woongegevens

*  uw telefoonnummer

*  uw IP adres

*  uw BTW nummer

*  uw e-mail adres met vragen en boodschappen

Danny Vergauwe verwerkt deze persoonsgegevens hetzij om u telefonisch , per post ,via e-mail te kunnen benaderen en om uw persoonsgegevens te gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten opdracht of overeenkomst.

Danny Vergauwe bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Danny Vergauwe verstrekt uw gegevens alleen aan derden indien zulks nodig is  voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Op de website van Danny Vergauwe worden algemene bezoekgegevens bijgehouden , waaronder IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw computer meestuurt.  Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek en klikgedrag op de website.  Danny Vergauwe gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren.  Deze gegevens worden zo snel mogelijk geanimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te kijken en ze desgevallend te verbeteren , aan te vullen of te verwij-

deren.

Danny Vergauwe neemt de bescherming van uw gegevens ernstig en neemt de passende maatregelen om misbruik , verlies , onbevoegde toegang overeenkomstig openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Danny Vergauwe is gecertificeerd onder domeinnaam www.fietsen-vergauwe.be

 

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics ,een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google inc.

Google maakt gebruik van ‘ cookies ‘ ( tekstbestandjes die op u computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website ( met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen servers in de Verenigde Staten.  Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt,rapporten over de websiteactiviteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.  Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt; U kunt het gebruik van Cookies weigeren door uw browser de daarvoor geëigende instellingen kiezen.  Wij wijzen er u echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Danny Vergauwe houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen aan haar privacyverklaring doch zal deze kenbaar maken via de website.

Het Belgisch recht is van toepassing en de rechtbanken van Gent zijn bevoegd.

 

Hoe ons bereiken :

 

Danny Vergauwe is bereikbaar via postadres :

Leemweg 82
9980 Sint-Laureins

Telefoon : (32)09/379 02 68

E-mail : info@fietsen-vergauwe.be